Gyas-Hunze 2022-23
Voorzitter: Tamár Post
Secretaris: Nadja de Groot
Penningmeester: Anne van Wijk
Wedstrijdleiding: Hidde van Deemter & Peer Wubbolts
Facilitair: Marije Maas & Pepijn Olthoff
Sponsoring & PR: Anna van Beek
Baancommissaris: Wessel Hogenboom