Route vanaf Gyas naar de Hunze:

1 = A.G.R.S. Gyas 2 = K.G.R. de Hunze

Let op! De meeste bruggen tussen Gyas en de Hunze zijn erg laag, laat bij twijfel altijd de roeiers liggen. Hierbij een overzicht bij welke bruggen je tegenkomt tijdens het roeien naar de racebaan. In principe heeft vaarrichting stad in voorrang, maar wegens de drukte houd je de aanwijzingen van de medewerker aan.

Brug 1: Lage brug, hier moet worden gelegen. Een medewerker regelt de voorrang.
Brug 2: Lage brug, hier moet worden gelegen. Een medewerker regelt de voorrang.
Brug 3: Hoge brug.
Brug 4: Lage brug, hier moet worden gelegen.
Brug 5: Lage brug, hier moet worden gelegen.
Brug 6: Lage brug, hier moet worden gelegen. Een medewerker regelt de voorrang.

.

3 = start, 2 = finish

Route van start tot finish

De etappes zullen worden beschreven in de Race-richting. Bij de oproeirichting gelden uiteraard de omgekeerde bruggaten.

Etappe 1

In het oproei-gebied roeien boten om twee boeien heen. Zo blijven de roeiers warm. Roei niet verder dan de boeienlijn aan de rechter kant!

Probeer zelf zo goed mogelijk op volgorde van de heat te liggen. Er wordt daarnaast vanzelf geroepen wanneer je naar de start mag komen en mag beginnen met bouwen. Een kamprechter geeft aan wanneer je mag gaan bouwen. Is vóór de Berlagebrug zijn. Na deze brug is de start.

Hieronder is een animatie die uitlegt hoe boten moeten roeien in het het oproei- en oplijngebied.


Etappe 2

De race is begonnen. In deze etappe wordt er richting de Oosterhavenbrug geroeid. Inhalen is hier toegestaan. Bij de Oosterhavenbrug mag en kan alleen door het rechter bruggat worden gevaren. Let erop dat er geen boten naast elkaar kunnen liggen onder de bruggen. Dit betekent dat je achter elkaar de bruggen zal moeten passeren.


Etappe 3

Na de Oosterhavenbrug geldt een inhaalverbod tot de Trompbrug (hoge loopbrug). Door de bocht die gemaakt moet worden om via de Oosterhaven naar deze brug te komen is het té gevaarlijk om hier in te halen. Onder de Trompbrug vaar je door het middelste bruggat, tussen de twee rijen dukdalven door. Let op! De dukdalven onder/naast de brug staan NIET in een rechte lijn! Het kan lastig zijn deze bocht goed te halen, wees als stuur dus alert. Light halen maken aan stuurboord is  in sommige gevallen zelfs nodig.

Na de Trompbrug stopt het inhaalverbod en komt al snel de Oosterbrug. Hier mag door beide bruggaten worden geroeid.


Etappe 4

Herebrug

Vervolgens worden de Herebrug en H.N. Werkmanbrug gepasseerd. Let erop dat bij deze bruggen alleen door het rechter bruggat kan worden geroeid. De bruggen volgen elkaar hier snel op. Inhalen kan, maar is wel erg riskant. Oplopende ploegen moeten hier dus erg voorzichtig zijn.


Etappe 5

Bij de Emmabrug kan er alleen door het linker bruggat worden gevaren. Na de Emmabrug nader je de finish. Voor oplopende ploegen is het hier weer veiliger om in te halen. De finish ligt ter hoogte van de Hunze. Let erop dat je wacht op het finish signaal voordat je laat lopen. Hier zijn wel vaker misverstanden over geweest.

Finish

Algemene regel is “vaarrichting stad in heeft voorrang”, maar het finishgebied moet snel leeg. Hier geldt daarom een uitzondering. Luister hierbij goed naar de medewerkers op de Eelderbrug wanneer je het finishgebied mag verlaten. Informeer van tevoren waar je naartoe moet! Dit kan namelijk Gyas, Aegir, de Hunze of de vlotten tegenover de Hunze zijn.


Inhalen

Inhalen betekent dat de opgelopen ploeg dient uit te wijken voor de oplopende ploeg, zodat de snellere ploeg een optimale lijn over het parcours kan blijven volgen. Een ploeg wordt als opgelopen beschouwd zodra de achtersteven gelijkligt met de boegbal van de oplopende ploeg. In onderstaande figuren zijn enkele voorbeeldscenario geschetst.


Situatie bij Gyas

1. Na de laatste brug bij Gyas moet je bakboord wal houden, totdat je bij de keerboei aankomt. Je vaart hierbij dus langs Gyas heen.

2. Bij de keerboei maak je rond. Dit wordt aangegeven door een Gyas medewerker.

3. Vervolgens keer je weer terug naar Gyas. Houd hier bakboord wal aan.  

4. Door de vlot coördinator wordt aangegeven wanneer en waar er aangelegd mag worden

Protest indienen

Bij het aantekenen van een protest geldt het volgende:

Artikel 15. Protest

  1. Protest aantekenen zal geschieden zoals beschreven in Art.76 in RvR. 
  2. Indien een ploeg een protest wil indienen omtrent onregelmatigheden tijdens de race, kan dit alleen bij het passeren van de finish door middel van het opsteken van één arm van de stuur. Vervolgens kan de stuur van de ploeg bij de meldtafel op de Hunze zijn of haar protest indienen. Protesten kunnen worden ingediend tot maximaal één uur nadat de laatste boot van de desbetreffende heat is gefinisht.

De protestformulieren kun je vinden op de Hunze.