Stuurinstructies

Hieronder staat de meest recente versie van de stuurinstructie.

 

Filmpje van het parcours:

 

Stuurinstructie 2020 Gyas-Hunze race

 

Oproeien

 

Hieronder is een schets te zien van waar alle botenwagens staan en waar er geriggerd kan worden. De stellingen staan op veld X. Hier is ook de mogelijkheid om te riggeren. Vanaf hier staan er medewerkers die jullie veilig naar het vlot zullen sturen en waarschuwen voor eventueel (fiets)verkeer onderweg.


 

Tijdens het oproeien van Gyas naar de Hunze zul je veel bruggen tegen komen. Deze bruggen kunnen heel laag zijn! Het is belangrijk dat je als stuur op tijd aangeeft wanneer roeiers moeten gaan liggen voor deze bruggen. Ze moeten helemaal gaan liggen om ongelukken te voorkomen!!

In het algemeen geldt de regel: Oproeiende ploegen (van Gyas naar de Hunze) hebben voorrang op uitroeiende ploegen (van de Hunze naar Gyas).

Situatie vanaf brug 1:

De eerste brug is de brug vlak na Gyas. Hier staat een medewerker om de voorrang te regelen. Deze brug is erg laag, houd hier rekening mee!

Hierna komt er een recht stuk waar opgegroeid kan worden. Bij brug 2 staat ook een medewerker om voorrang te regelen.

Daarna is er een korter stuk tot de 3e brug. Deze 3e brug is hoog genoeg om onderdoor te roeien, maar dit geld niet voor de 2 bruggen hierna! Brug 4 en 5 volgen zeer kort achter elkaar. Blijf dan ook liggen totdat je beide bruggen bent gepasseerd!

Tussen brug 5 en 6 kan nog een stukje worden opgeroeid en moet eventueel even worden gewacht. Op brug 6 (eelderbrug) staat ook een medewerker die controleert of ploegen zich aan de uiterste oproeitijd (T1 tijd, die te vinden is in het tijdsschema) houden. Deze medewerkers sturen ploegen terug als de T1 tijd is verstreken, dus wees op tijd!

Vanaf hier kan verder worden opgeroeid over het pracours.

 

 

 

 

 

Startgebied

 

In het startgebied roeien boten om twee boeien heen, zodat de roeiers warm blijven. Het is verboden om verder te roeien dan het einde van de oproei-zone, zoals aangegeven op dit figuur vanwege vrachtverkeer dat hier vaart. Roei je toch door zullen er disciplinaire maatregelen volgen!

 


 

 

Het parcours


 

Zoals te zien is op het kaartje hierboven bevat het parcours vele bruggen. Hierdoor is het belangrijk om goed rekening te houden met de voorrangsregels omtrent oplopende ploegen en welke bruggaten je wel en niet mag gebruiken.

Voorrangsregels Gyas-Hunze Race

1. De opgelopen ploeg (dus de ploeg die ingehaald wordt) moet in ieder geval uitgeweken zijn voordat het puntje van de oplopende ploeg ter hoogte van het kontje van de opgelopen ploeg ligt.

2. Een uitzondering op deze regel geldt wanneer een brug nadert (minder dan 100m). De ploeg die het eerst bij een brug aankomt heeft altijd voorrang. Dit wil dus zeggen dat een oplopende ploeg haar inhaalmanoeuvre zal moeten uitstellen. Een uitzondering geldt bij bruggen waar meerdere bruggaten gebruikt mogen worden, hier kan natuurlijk gebruik worden gemaakt van het andere bruggat.

3. Inhalen mag, behalve tussen de Oosterhavenbrug (2de brug op de wedstrijdroute) en de Trompbrug (3de brug, dit is een fietsersbruggetje). Hier is inhalen verboden! Tussen de Herebrug (5de brug) en de Emmabrug (7de en laatste brug) is inhalen zeer riskant. Oplopende ploegen moeten hier extra voorzichtig zijn.

4. Het rechter bruggat in de Oosterbrug (4de brug) mag WEL gebruikt worden. Het rode bord met de witte streep mag genegeerd worden. Er kan dus door beide bruggaten gevaren worden.

5. De Herebrug (5de brug) kan niet door het linker (bakboord) bruggat gepasseerd worden.

6. Tijdens de race niet stil liggen op het wedstrijdparcours, bij pech zo snel mogelijk uit de wedstrijdbaan gaan.

Hier is de situatie bij de trompbrug (3e brug) te zien. Dit is een moeilijke bocht om te sturen. Wees hier dan ook extra voorzichtig en houd rekening met de dukdalven.

 


 

 

 

 

 

 


 

Finish

Wanneer boten gefinisht zijn moeten zij zo snel mogelijk uit de finish zone om gevaarlijke situaties te voorkomen. Boten die moeten wisselen bij de Hunze en bij de kade moeten hier naar de wisselvlotten roeien. Hier zullen medewerkers staan om dit te begeleiden.

Boten die moeten wisselen bij de Gyas moeten weer terug via de Eelderbrug. Deze boten die wisselen op Gyas moeten op de volgende punten letten:

1. Na de laatste brug bij Gyas moet je bakboord wal houden, totdat je bij de keerboei aankomt

2. Daar rondmaken, wanneer dit wordt aangegeven wordt door een Gyas medewerker

3. Naar Gyas weer bakboord aanhouden

4. Door de vlot coördinator wordt aangegeven wanneer en waar er aangelegd mag worden

 


 

 

 Op de afbeelding hierboven is de startsituatie op de zondag weergegeven.