Stuurinstructies

Hieronder staat de meest recente versie van de stuurinstructie.

Voorrangsregels Gyas-Hunze Race 

1. De opgelopen ploeg (dus de ploeg die ingehaald wordt) moet in ieder geval uitgeweken zijn voordat het puntje van de oplopende ploeg ter hoogte van het kontje van de opgelopen ploeg ligt.

2. Een uitzondering op deze regel geldt wanneer een brug nadert(100m). De ploeg die het eerst bij een brug aankomt heeft altijd voorrang. Dit wil dus zeggen dat een oplopende ploeg haar inhaalmanoeuvre moet uitstellen. Dit zelfde geldt voor de situatie bij de Oosterhaven. Een uitzondering geldt bij bruggen waar meerdere bruggaten gebruikt mogen worden.

3. Tussen de Oosterhavenbrug (2de brug op de wedstrijdroute) en de Trompbrug (3de brug, dit is een fietsersbruggetje) is inhalen verboden. Tussen de Herebrug (5de brug) en de Emmabrug (7de en laatste brug) is inhalen zeer riskant. Oplopende ploegen moeten hier extra voorzichtig zijn.

4. Het rechter bruggat in de Oosterbrug (4de brug) mag WEL gebruikt worden. Het rode bord met de witte streep mag genegeerd worden. Er kan dus door beide bruggaten gevaren worden.

5. De Herebrug (5de brug) kan niet door het linker (bakboord) bruggat gepasseerd worden.

6. Tijdens de race niet stilliggen op het wedstrijdparcours, bij pech zo snel mogelijk uit de wedstrijdbaan gaan.

Filmpje van het parcours:

 

Hieronder staat een overzicht van het parcours. Daaronder staan 4 belangrijke situaties uitvergroot:

Start 2500m:

Situatie Trompbrug

Start 400m

Situatie Finish