Reglement

Algemeen

 1. De 400 m sprint op zondag wordt verroeid door alle inschrijvingen in de klassementsnummers (C4+, B4+ en 4+). Voor de Vlietbokaal (4+) telt alleen de uitslag van de 2,7km op de zaterdag mee.
 2. De uitslag van het klassement (voor C4+, B4+ en 4+) wordt bepaald aan de hand van de uitslag van de 2,7km op de zaterdag en de 400m op de zondag. Voor de einduitslag wordt de tijd op de 400m verdrievoudigd en bij de tijd op 2,7km opgeteld. Deze opgetelde tijd bepaalt de rangorde.
 3. Op zaterdag worden blikken uitgereikt aan niet-klassementsnummers met meer dan 2 inschrijvingen. Bij minder dan 3 inschrijvingen kan de organisatie ervoor kiezen velden samen te voegen.
 4. De prijsuitreiking voor de klassementsnummers vindt plaats op zondag, nadat de laatste heat geroeid is. Hier wordt een blik uitgereikt aan de winnaars van het klassement. Tevens wordt op zondag een afstandsblik uitgereikt aan de snelste ploeg op de 2,7km (mits het gehele klassement is gestart).
 5. Rugnummers zijn te verkrijgen bij de wedstrijdtafel op het verenigingsgebouw van De Hunze of Gyas tegen betaling van € 10. De rugnummers dienen opgehaald en ingeleverd te worden bij het verenigingsgebouw waar ingestapt wordt.
 6. Een ploeg die op de in het wedstrijdschema vermelde tijd niet aanwezig is op het vlot om in te stappen, waardoor de wedstrijd vertraging zal oplopen, zal de race niet meer mogen roeien. Als tijdens het oproeien blijkt dat een ploeg de start niet meer op tijd kan halen, mag deze te allen tijde teruggestuurd worden.
 7. Zorg ervoor zeker 10 minuten voor de start in het startgebied aanwezig te zijn.
 8. Tijdens de race niet stilliggen op het wedstrijdparcours, bij pech zo snel mogelijk uit de wedstrijdbaan gaan.
 9. De finish is voor het verenigingsgebouw van De Hunze.
 10. Nadat men de finish is gepasseerd, moet men aan bakboordswal doorroeien en rondmaken. Pas terugroeien als de laatste boot over de finish is.
 11. Een ploeg mag pas aanleggen als dit wordt aangegeven vanaf het Hunzevlot; dus niet op eigen initiatief. Let op de aanwijzingen vanaf de Hunzevlotten.
 12. Een herstart is onder geen enkele voorwaarde mogelijk.
 13. Aanwijzingen van kamprechters dienen ten alle tijden te worden opgevolgd, op straffe van uitsluiting of maximaal 15 strafseconden te bepalen door de Jury.

Zaterdag

 1. Er wordt om de 30 seconden vliegend gestart in de volgorde van de rugnummers, tenzij door de organisatoren anders wordt bepaald. Bij achten is dit startverschil groter.
 2. In het parcours zijn vele bruggen en bochten, het is toegestaan om in te halen;
  • behalve bij de Berlagebrug (1ste brug op de wedstrijdroute);
  • behalve tussen de Oosterhavenbrug (2e brug op de wedstrijdroute) en de Trompburg (3de brug, dit is een fietsersbruggetje), op straffe van uitsluiting;
  • de Oosterbrug (4e brug) mag uitsluitend door het linker gat gepasseerd worden;
  • de Herebrug (5e brug) kan en mag uitsluitend door het rechter gat gepasseerd worden;
  • - tussen de Herebrug (5e brug) en de Emmabrug (7e en laatste brug) is inhalen zeer riskant
 3. De snelste ploeg mag inhalen volgens de ideale lijn. Inhalen mag dus zowel aan bakboord als aan stuurboord. Afsnijden is niet toegestaan.
 4. De opgelopen ploeg dient in ieder geval uit te wijken voordat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.
 5. Wanneer een ploeg opgelopen wordt op minder dan 100 meter voor een brug met 1 beschikbaar bruggat hoeft deze ploeg niet uit te wijken en dient dus de oplopende ploeg in te houden.
 6. Kamprechters/baancommissarissen kunnen op een aantal plaatsen beslissen over voorrang.

Zondag

 1. De ploeg die als eerste in de loting genoemd is, roeit aan de kant van de Hunze (dus aan stuurboord).
 2. Ploegen worden geacht om tijdens de race aan hun eigen kant van de gracht te blijven roeien.
 3. Ploegen die aan bakboordszijde starten, dienen het bruggat aan bakboordzijde te nemen. Ploegen die aan stuurboordszijde starten, nemen het bruggat aan stuurboordszijde.